Springe direkt zu Inhalt

Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

FAQ

 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα
 2. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χρήση του Αρχείου
 3. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας

1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα

Το εναρκτήριο λάκτισμα για τη δημιουργία ενός νέου αρχείου προφορικών μαρτυριών για την εποχή της εθνικοσοσιαλιστικής βαρβαρότητας στην Ελλάδα δόθηκε από τη συνάντηση του κυρίου Νίκου Αποστολόπουλου, Έλληνα καθηγητή στη Γερμανία, με τον κύριο Hagen Fleischer, Γερμανό ομότιμο ...

Το Πρόγραμμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» (MOG) περιλαμβάνει την ιστοσελίδα, το Ψηφιακό Aρχείο των συνεντεύξεων και την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα . Η ιστοσελίδα του Προγράμματος αποτελεί μια εισαγωγή στο περιεχόμενο και τους στόχους του και περιλαμβάνει χρήσιμες ...

Είναι οι συνεντεύξεις που περιλαμβάνονται στο Αρχείο και αποτελούν ελεύθερες και αυτούσιες αφηγήσεις ζωής 93 μαρτύρων-θυμάτων της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα. Οι μαρτυρίες δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία ως προς το περιεχόμενο και τη διάρκειά τους (η οποία φτάνει ...

Το Αρχείο με τις συνεντεύξεις του, που συνοδεύονται από λέξεις-κλειδιά, ιστορικές πληροφορίες, φωτογραφίες, βιογραφικά, περιλήψεις συνεντεύξεων και επιπρόσθετο υλικό, προσφέρεται για ερευνητικές, ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές χρήσεις. Μπορεί να αξιοποιηθεί στη ...

Η συλλογή του Αρχείου θεωρείται περαιωμένη από τον Δεκέμβριο του 2018. Όλες οι συνεντεύξεις που βρίσκονται στο Αρχείο υπάγονται στις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας ως προς όλα τους τα στάδια, από τη λήψη έως την ιστορική τεκμηρίωση, και σχηματίζουν με το υπόλοιπο υλικό του ...

Η προφορική ιστορία (Oral History) είναι μια ερμηνευτική, ιστοριογραφική μέθοδος για την επιστημονική επεξεργασία των προφορικών πηγών. Τα τελευταία χρόνια στις κοινωνικές επιστήμες το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί στη μελέτη της προφορικής ιστορίας, η οποία αποτελεί ...

Το υλικό του Αρχείου "Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα" συλλέχθηκε με τη μέθοδο της προφορικής ιστορίας. Συγκεκριμένα οι συνεντεύξεις ακολουθούν τη βιογραφική μέθοδο. Οι μάρτυρες διηγούνται ελεύθερα τις μνήμες τους απο την Κατοχή στην Ελλάδα. Το υλικό αυτό αποτέλεσε τη ...

Η ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του Προγράμματος «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» δημιουργήθηκε στο πρότυπο πανομοιότυπων ψηφιακών εργαλείων που έχουν κατασκευαστεί από το Κέντρο Ψηφιακών Συστημάτων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου και χρησιμοποιούνται ...

Η χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και της διάχυσής της σε ελληνόφωνα και γερμανόφωνα σχολεία συνεπάγεται την παροχή στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα ενός σημαντικού ψηφιακού εργαλείου. Μέσω της αξιοποίησής του καθίσταται δυνατή η εξοικείωση με τη ...

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού έχει μόλις πρόσφατα ολοκληρωθεί και τώρα προετοιμάζεται η διάχυσή του στα ελληνικά και τα γερμανικά σχολεία. Δοκιμαστικές εφαρμογές με καλά αποτελέσματα έχουν ήδη διενεργηθεί στη Γερμανική Σχολή Αθηνών και στη Fritz Karsen Schule του ...

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος διήλθε διάφορα στάδια, ένα εκ των οποίων ήταν και η δοκιμή σε συνθήκες σχολικής τάξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Καθώς το εκπαιδευτικό υλικό της ψηφιακής πλατφόρμας «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» ...

Tο Πρόγραμμα κατέθεσε το 2021 όλο το έργο στο Υπουργείο προς έγκριση, ως συμπληρωματικό ψηφιακό μέσο εκμάθησης της Ιστορίας του Β’ Π. Π. και της Κατοχής στην Ελλάδα. Επειδή όλο το έργο περιέχει και τμήματα που κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους μπορούν να υποστούν αλλαγές ...

Στόχος του Προγράμματος είναι η είσοδος του υλικού του Αρχείου και της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, στην Ελλάδα και τη Γερμανία, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην πρωτοβάθημια / δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιστημονική επεξεργασία του παρέμεινε μέσα στα όρια που ...

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει ένα δικό του μάθημα ή πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τις προφορικές μαρτυρίες του Αρχείου, καθώς και κάθε είδους υλικό που θα βρει στην πλατφόρμα (ιστορικές πληροφορίες, χάρτες, βιογραφίες, φωτογραφίες κτλ.). Στο έργο του θα τον/την ...

Ένα διδακτικό σενάριο μπορεί εν δυνάμει να αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο είτε προαιρετικών ερευνητικών/δημιουργικών εργασιών σε διακριτά γνωστικά αντικείμενα, είτε σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτιστικών ή άλλων προαιρετικών ...

Τα εκπαιδευτικά σενάρια στο σύνολό τους είναι κατάλληλα για χρήση στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου και σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Τα εκπαιδευτικά σενάρια «Τα Παιδιά στην Κατοχή» και «Καθημερινή Ζωή» μπορούν με τις κατάλληλες προσαρμογές και επιλογές από τον/την ...

Τα διδακτικά σενάρια, όπως και όλο το εκπαιδευτικό υλικό, διέπονται από τη λογική της ποικιλομορφίας του περιεχομένου και της διαβάθμισης των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, προκειμένου κάθε εκπαιδευτικός να επιλέξει και να προσαρμόσει ό,τι κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο ...

Το Πρόγραμμα ενθαρρύνει οποιαδήποτε εκπαιδευτική πρωτοβουλία αυτής της μορφής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργήσετε μία νέα ενότητα παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με τους συνεργάτες του Προγράμματος.

Η επιστήμη της Ιστορίας μέσω της αξιοποίησης της προφορικής ιστορίας, διευρύνει τα όρια της συζήτησης για την Ιστορία και τα ιστορικά γεγονότα. Επιπλέον, αποδέχεται με δημοκρατικό τρόπο προσλήψεις και ερμηνείες που συμπορεύονται με την επίσημη ιστοριογραφία – χωρίς να ...

Το έργο αφορά την περίοδο της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα και η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας έρχεται σε μια πολιτική συγκυρία όπου η Γερμανία καθίσταται υπόλογη για οφειλές πολεμικών αποζημιώσεων από την ...

Το έργο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» είναι ένα έργο επιστημονικό. Έλληνες και Γερμανοί, με αναγνωρισμένη δράση στα πεδία της επιστήμης της Ιστορίας και της Διδακτικής της (βλ. σχετικά την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος), έχουν ασχοληθεί συστηματικά με τη ...

Στη διάρκεια του Προγράμματος έχουν λάβει χώρα ευάριθμες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν την παρουσίαση και τη διάχυσή του και απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό. Στις εκδηλώσεις αυτές το Πρόγραμμα μεριμνούσε για τη συμμετοχή πέρα των επιστημονικών και των πολιτικών φορέων, καθώς και του συνόλου των φορέων χρηματοδότησης. Σκοπός ήταν και είναι να αναζωογονηθεί και ο πολιτικός διάλογος μέσω του Προγράμματος.

2. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χρήση του Αρχείου

Για την λειτουργία του αρχείου «Μνήμες από την κατοχή στην Ελλάδα» παρακαλώ χρησιμοποιήσετε μια τελευταία έκδοση ενός προγράμματος περιήγησης και ενεργοποιήσετε το Java Script.

Για να μπορέσετε να δείτε τις συνεντεύξεις του Αρχείου και να έχετε πρόσβαση στο υλικό, πρέπει να εγγραφείτε και να αποκτήσετε ένα προσωπικό λογαριασμό (για τη δυνατότητα ανώνυμης χρήσης του Αρχείου από μαθήτριες και μαθητές στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων βλ. εδώ). Στην εγγραφή πρέπει να δώσετε τα στοιχεία σας και να περιγράψετε τις ερευνητικές θεματικές που σας ενδιαφέρουν. Επίσης, πρέπει να συμφωνήσετε με τις προϋποθέσεις χρήσης. Κάθε εγγραφή ελέγχεται από την ομάδα του προγράμματος. Για αυτό το λόγο, η διαδικασία ελέγχου ενδεχομένως να διαρκέσει δύο με τρεις ημέρες, μέχρι να σας αποσταλούν τα στοιχεία εγγραφής.

Αυτή η διαδικασία πληροί δύο βασικές για το Πρόγραμμα προϋποθέσεις:

 • Πρώτον, οι συνεντεύξεις περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες. Η εγγραφή και η συναίνεση με τις προϋποθέσεις χρήσης διασφαλίζει ότι όσοι αποκτήσουν πρόσβαση στο Αρχείο θα σεβαστούν τους όρους και τις προσωπικότητες των μαρτύρων.
 • Δεύτερον, η εγγραφή διευκολύνει τη δημιουργία ενός προστατευμένου, προσωπικού περιβάλλοντος, το οποίο θα προκύψει μέσα από την επαφή με τις συνεντεύξεις και τη δυνατότητα συγγραφής σχολίων πάνω στη συνέντευξη.

Εφόσον η αίτηση έχει σκοπό τη χρήση εντός αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι δυνατή η ανώνυμη πρόσβαση στο Αρχείο από τις μαθήτριες και τους μαθητές μέσω της χρήσης λογαριασμού της/του υπεύθυνης/ου εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η αίτηση για τη δημιουργία ενός λογαριασμού για κοινή χρήση, εφόσον αυτή παραμένει στα πλαίσια της σχολικής δραστηριότητας.

Το Αρχείο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» είναι δίγλωσσο. Πάνω δεξιά μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα προτίμησης. Όλες οι λειτουργίες, τα δεδομένα και οι επιπλέον πληροφορίες, όπως κεφάλαια, λεζάντες φωτογραφιών, βιογραφικά και ο ιστορικός υπομνηματισμός είναι στα ελληνικά και στα γερμανικά.

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στα ελληνικά και μεταφράστηκαν στα γερμανικά. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες των δύο χωρών να έχουνε πρόσβαση στα δεδομένα. Στην ελληνική εκδοχή λειτουργεί αυτόματα το βίντεο στην ελληνική γλώσσα. Η πρόταση που ακούγεται από τον μάρτυρα σημειώνεται με κίτρινο. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του απομαγνητοφωνημένου κειμένου και του βίντεο.

Τα βίντεο μπορούν να προβληθούν σε πλήρη οθόνη με υπότιτλους στα ελληνικά ή στα γερμανικά.

Το Αρχείο προσφέρει μια συνδυασμένη αναζήτηση λέξεων και προτάσεων μέσα από ειδικά φίλτρα.
Η αναζήτηση προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης συγκεκριμένων όρων στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο και στη μετάφραση και στις δύο γλώσσες. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ορισμένους όρους ειδικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα [Δίστομο], στρατόπεδα [για παράδειγμα Μάουτχαουζεν], Οργανισμοί [για παράδειγμα ΕΛΑΣ], πρόσωπα [για παράδειγμα Άρης Βελουχιώτης] ή όρους [για παράδειγμα πείνα], αλλά και συναισθήματα [για παράδειγμα άγχος].

Υπάρχουν επίσης τέσσερα φίλτρα που επιτρέπουν τη δομημένη πρόσβαση στις συνεντεύξεις:

 • Μπορείτε να ψάξετε σύμφωνα με το όνομα του μάρτυρα.

 • Μπορείτε να αναζητήσετε σύμφωνα με το φύλο.

 • Μπορείτε να αναζητήσετε κατηγορίες εμπειριών. Οι ακόλουθες εμπειρίες είναι διαθέσιμες: Καθημερινότητα, διωγμός Εβραίων, Συνεργασία, Στρατόπεδα Συγκέντρωσης, Αντίσταση, Αντίποινα και Μαζικές εκτελέσεις/ σφαγές 

 • Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε συνεντεύξεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους: Προπολεμική περίοδος μέχρι το 1940, Μάχη της Κρήτης Μάιος 1941, Δικτατορία Μεταξά 1936-1941, Ελληνοϊταλικός πόλεμος 1940 -1941, Γερμανική εισβολή Απρίλιος 1941, Ιταλική Κατοχή 1941-1943, Γερμανική Κατοχή 1941/1943-1944, Απελευθέρωση 1944, Δεκεμβριανά 1944-1945, Εμφύλιος Πόλεμος 1945-1949, Μεταπολεμική περίοδος 1945-1967, Δικτατορία Συνταγματαρχών 1967-1974, Μεταπολίτευση 1974

Μπορείτε να αναζητήσετε στο Αρχείο με βάση τα διαφορετικά προσφερόμενα φίλτρα

Στο Αρχείο, σε κάθε συνέντευξη υπάρχει επιπλέον υλικό. Υπάρχει άμεση πρόσβαση στο βιογραφικό κάθε μάρτυρα με δυνατότητα άμεσης αποθήκευσής του. Επιπλέον, παρέχεται υλικό για τις ίδιες τις συνεντεύξεις, το απομαγνητοφωνημένο κείμενο και οι μεταφράσεις σε μορφή pdf ώστε να είναι εφικτή η αποθήκευσή τους. Επίσης, έχουν αναρτηθεί προς πιθανή εκπαιδευτική αξιοποίηση φωτογραφίες, αφενός από το προσωπικό αρχείο των μαρτύρων τις οποίες έχουν παραχωρήσει στο Πρόγραμμα, και αφετέρου από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Όλοι οι τόποι που αναφέρονται σε κάθε συνέντευξη σημειώνονται σε έναν ψηφιακό χάρτη.

In Ihrer persönlichen Arbeitsmappe, die Sie in der rechten Navigationsspalte finden, Finden Sie eine Übersicht Ihrer gespeicherten Suchergebnisse und Interviews und Ihrer Anmerkungen

In Ihrer persönlichen Arbeitsmappe, die Sie in der rechten Navigationsspalte finden, Finden Sie eine Übersicht Ihrer gespeicherten Suchergebnisse und Interviews und Ihrer Anmerkungen

Στον προσωπικό σας φάκελο που βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα αποτελέσματα που σας ενδιαφέρουν.
Καθώς έχετε εγγραφεί ως χρήστης, έχετε στη διάθεσή σας μια προσωπική επιφάνεια εργασίας. Το Αρχείο σας επιτρέπει, να αποθηκεύσετε μεμονωμένες συνεντεύξεις ή τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης και να τα ανακαλέσετε στο μέλλον.

 • Αποθήκευση αναζήτησης

Όταν έχετε πραγματοποιήσει μια αναζήτηση, βρίσκετε τη λειτουργία «Αποθήκευση αναζήτησης» πάνω αριστερά, στα αποτελέσματα αναζήτησης. Εάν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ανοίγει ένα παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να δώσετε τίτλο στην αναζήτησή σας και μια περιγραφή, και να τα αποθηκεύσετε. Μπορείτε σε κάθε πεδίο να γράψετε το ελάχιστο δύο χαρακτήρες.

 • Σημειώστε μια συνέντευξη 

Στην προβολή των συνεντεύξεων θα βρείτε τη λειτουργία «Σημειώστε τη συνέντευξη». Εάν επιλέξετε αυτή τη λειοτυργία, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να δώσετε στην αποθηκευμένη συνέντευξη έναν τίτλο και μια περιγραφή, το ελάχιστο δύο χαρακτήρων.

 • Συγγραφή σημείωσης

Στην προβολή των συνεντεύξεων θα βρείτε τη λειτουργία «Συγγραφή σημείωσης». Εάν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να συγγράψετε τη σημείωσή σας. Θα πρέπει να δώσετε στο πεδίο τίτλο και μια περιγραφή, τουλάχιστον δύο χαρακτήρων. Μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς το σημείο της συνέντευξης το οποίο θέλετε να σχολιάσετε.
Το Αρχείο προσφέρει δύο ειδών σημειώσεις:
Τις «προσωπικές σημειώσεις» που θα εμφανίζονται μόνο σε εσάς.
Τις «σημειώσεις προς δημοσίευση» που, μετά από έλεγχο θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει, να εμπλουτίσετε το Αρχείο. Αυτές οι σημειώσεις μπορούν να είναι για παράδειγμα: επισήμανση μιας πηγής, επισημάνσεις ιστορικής ή βιογραφικής φύσης, σχόλια σε άλλες συνεντεύξεις, ακόμα και διορθώσεις στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο.

 • Προσωπικός φάκελος

Στον προσωπικό σας φάκελο, ο οποίος βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη, μπορείτε να βρείτε όλα τα αποθηκευμένα αποτελέσματα και τις σημειώσεις σας. Μπορείτε εκεί να τις διορθώσετε, εμπλουτίσετε ή διαγράψετε.

Η συλλογή του Αρχείου θεωρείται περαιωμένη από τον Δεκέμβριο του 2018. Όλες οι συνεντεύξεις που βρίσκονται στο Αρχείο υπάγονται στις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας ως προς όλα τους τα στάδια, από τη λήψη έως την ιστορική τεκμηρίωση και σχηματίζουν με το υπόλοιπο υλικό του Αρχείου, όπως ο Θησαυρός και η Ιστορική Χρονογραμμή, μια συνεκτική ενότητα. Αυτή την στιγμή δεν προβλέπεται η λήψη και επεξεργασία περαιτέρω συνεντεύξεων, καθώς αυτό θα προϋπέθετε και την αντίστοιχη χρηματοδότηση, η οποία δεν υπάρχει. Ήδη ληφθείσες συνεντεύξεις και συμπληρωματικό υλικό θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να περιληφθούν στο Αρχείο, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Όλα τα περιεχόμενα του Αρχείου προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα προσωπικότητας των συνεντευξιαζόμενων μαρτύρων, των συνεντευκτών και του υπεύθυνου του Αρχείου. Για τη χρήση υλικού του Αρχείου απαιτείται σχετική αίτηση. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης χρήσης για αξιοποίηση του υλικού του Αρχείου, το Freie Universität Berlin συνάπτει με το χρήστη ατομική σύμβαση χρήσης, η οποία συνοδεύεται από τους συμπληρωματικούς της σύμβασης όρους χρήσης. Ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιήσει το παραχωρηθέν υλικό μόνο εντός του πλαισίου των εξουσιών που περιγράφονται στη σύμβαση χρήσης.

3. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα – Εκπαιδευτική Πλατφόρμα» θα πρέπει αρχικά να κάνετε εγγραφή σε αυτήν και να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης του ψηφιακού περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των συνεντευξιαζόμενων. Στη συνέχεια θα λάβετε έναν σύνδεσμο μέσω email, με τον οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Με το όνομα χρήστη που θα λάβετε και τον κωδικό πρόσβασης που θα δημιουργήσετε θα έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στο (εκπαιδευτικό) υλικό.
Αν εγγραφείτε με την ιδιότητα του/της «καθηγητή/καθηγήτριας», έχετε πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες όπως: δημιουργία ομάδων (Οι ομάδες μου), δυνατότητα αποθήκευσης και σχολιασμού των δραστηριοτήτων όπως και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων.
Εκπαιδευόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν προσωπική εγγραφή στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα καθώς οι εκπαιδευτές του αντίστοιχου εκπαιδευτικού φορέα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ανώνυμους κωδικούς πρόσβασης για μαθητευόμενους. Περισσότερα εδώ: https://www.occupation-memories.org/faq/help-platform/index.html και εδώ:  
https://www.occupation-memories.org/bildung/index.html 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το Aρχείο και η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα λειτουργούν ως δυο ανεξάρτητα συστήματα. Απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή / είσοδος στο κάθε σύστημα.

Η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες: «Παιδιά στην Κατοχή», «Στρατόπεδα συγκέντρωσης», «Αντίσταση», «Αντίποινα και μαζικές σφαγές», «Καθημερινή Ζωή» και «Ολοκαύτωμα/Σοά». Σε κάθε θέμα αντιστοιχούν ένα εισαγωγικό κείμενο και δυο ως τέσσερις μαρτυρίες- συνεντεύξεις, που δίνουν τη δυνατότητα μιας πολύπλευρης σκοπιάς πάνω στο θέμα. Για κάθε συνέντευξη υπάρχουν δραστηριότες οι οποίες συνοδεύονται από ιστορικές πηγές, ένα παράθυρο εργασίας, ένα σύντομο βιογραφικό και έναν χάρτη με τους σημαντικότερους σταθμούς στη ζωή του συγκεκριμένου μάρτυρα.

 

Δύο μάρτυρες μιλάνε για το θέμα Παιδιά στην Κατοχή:

Δήμητρα Ρουμπέση. Βομβαρδισμοί - Πείνα - Αντίσταση – Καθημερινότητα (18 λ.)

Δήμητρα Παυλίδου. Αντίσταση - Καθημερινότητα - Βία – Σχολείο (23 λ.)

 

Δύο μάρτυρες αφηγούνται τα βιώματά τους σε Στρατόπεδα συγκέντρωσης:

Ελένη Σαββατιανού-Γεωργαντά. Τόποι Εγκλεισμού και Μαρτυρίου στην Ελλάδα: Στρατόπεδο Χαϊδαρίου (22 λ.)

Λουκάς Κόκκινος. Όμηρος στα στρατόπεδα Χαϊδαρίου και Γερμανίας του Γ' Ράιχ (19 λ.)

 

Δυο μάρτυρες περιγράφουν τη συμμετοχή τους στην Αντίσταση:

Πλουσία Λιακατά. Αντίσταση - ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΕΠΟΝ - ΕΟΝ – Άρης (40 λ.)

Μηνάς Σαμπετάι. Βόλος - Κατοχή - Αντίσταση - ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΕΠΟΝ – Εβραίοι (41 λ.)

 

Δύο μάρτυρες εξιστορούν τα βιώματα τους και μιλούν για τα Αντίποινα και τις μαζικές σφαγές:

Αργύρης Σφουντούρης. Σφαγή Διστόμου - Το χωριό Πεσταλότσι - Αποζημιώσεις και ηθική αποκατάσταση των θυμάτων (36 λ.)

Γιώτα Κολιοπούλου Κωνσταντοπούλου. Αντίποινα (56 λ.)

 

Δύο μάρτυρες μιλούν για την Καθημερινή Ζωή:

Άλκη Ζέη. Καθημερινή Ζωή στην Κατοχή – Πείνα (26 λ.)

Τίτος Πατρίκιος. Καθημερινή Ζωή στην Κατοχή - Πείνα – Αντίσταση (35 λ.)

 

 

Τέσσερις μάρτυρες μιλούν για το Ολοκαύτωμα/Σοά:

Ροζίνα Ασσέρ-Πάρδο. Κρυμμένο εβραιόπουλο στην Κατοχή – Θεσσαλονίκη (34 λ.)

Μηνάς Σαμπετάι. Εβραίοι στην Αντίσταση – Βόλος (35 λ.)

Μωσέ Αελιών. (38 λ.)

Μίμης Μπέζας. Θεσσαλονίκη - Διαφυγή στη Μέση Ανατολή - Εβραϊκές περιουσίες (50 λ.)

Τα εισαγωγικά κείμενα για κάθε ενότητα εξηγούν το βασικό περιεχόμενο και το διδακτικό σενάριο αυτής. Βοηθούν έτσι την ένταξη του θέματος σε ένα ιστορικό πλαίσιο και παρουσιάζουν για πρώτη φορά τον/την μάρτυρα.

Στην επιλογή των κατάλληλων βιογραφιών για το μάθημα και την ομάδα σας μπορεί να σας φανεί χρήσιμο το διδακτικό σχόλιο δίπλα από το όνομα του/της αφηγητή/αφηγήτριας (σύμβολο: (i)). 

Οι ταινίες με τις συνεντεύξεις των μαρτύρων που αφηγούνται την εμπειρία τους από τα χρόνια της κατοχής είναι η κεντρική πηγή της πλατφόρμας «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα». Διατίθενται σε τρία επίπεδα ποιότητας: σε τυπική ανάλυση (480p), σε υψηλότερη (720p) – συνίσταται για προβολή σε πλήρη οθόνη και σε χαμηλότερη (240p) – συνίσταται σε περίπτωση αδύναμης σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Κάτω από το βίντεο θα βρείτε την επισκόπηση των κεφαλαίων και την απομαγνητοφώνηση. Μπορείτε να «κινηθείτε» στο βίντεο μέσω της μπάρας πλοήγησης, της επισκόπησης κεφαλαίων ή της απομαγνητοφώνησης.

Αποσπάσματα συνεντεύξεων

Όταν βρίσκεστε στις δραστηριότητες μπορείτε με το «αποθήκευση αποσπάσματος» (σύμβολο ψαλιδιού μέσα στο videoplayer) να διαλέξετε ένα απόσπασμα της συνέντευξης και να το προσθέσετε στο παράθυρο εργασίας.

Θα βρείτε το απόσπασμα που έχετε διαλέξει στο: «Τα συμπεράσματά μου». Στη συνέχεια μπορείτε να το ενσωματώσετε ως κομμάτι της παρουσίασης σας.

Προβολή του βίντεο

Οι μαθητές/τριες μπορούν να δουν το βίντεο μεμονωμένα, σε δυάδες σε PC/tablet/smartphone ή και μέσω προτζέκτορα μαζί με ολόκληρη την τάξη. Σε περίπτωση δουλειάς στον υπολογιστή οι δραστηριότητες μπορούνε να επεξεργάζονται απευθείας στο παράθυρο εργασίας, ενώ εναλλακτικά σε εκτυπωμένα φύλλα εργασίας.

Η προσωπική προβολή στην αίθουσα Η/Υ ή στο σπίτι δίνει τη δυνατότητα διαλειμμάτων για σημειώσεις και επαναπροβολή μεμονωμένων αποσπασμάτων. Δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ενεργητικής ενασχόλησης με το βίντεο, που από πολλούς και πολλές χαρακτηρίστηκε πιο προσωπική και συναισθηματικά έντονη.

Η κοινή προβολή (στην τάξη) συνίσταται σε περίπτωση που για παράδειγμα η αίθουσα Η/Υ δεν είναι διαθέσιμη. Τα βίντεο μπορούν να προβληθούν και ανά κεφάλαιο, ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να λύνουν απευθείας τις απορίες τους.

Επεξεργάζεστε την εκάστοτε δραστηριότητα απευθείας στο παράθυρο εργασίας που σας εμφανίζεται μόλις την επιλέξετε. Αν εισάγετε κείμενο, αυτό αποθηκεύεται αυτόματα.

Κάνοντας κλικ στο «Υλικό» εμφανίζονται οι πηγές (εικόνες, κείμενα ή βίντεο) που είναι απαραίτητες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Κάνοντας κλικ στο σύμβολο με το συνδετήρα μπορείτε να εισάγετε μια πηγή (μαζί με τη λεζάντα της) στο παράθυρο εργασίας.

Επομένως στο παράθυρο εργασίας μπορείτε να εισάγετε κείμενο αλλά και πηγές ή αποσπάσματα από την απομαγνητοφώνηση.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να εισάγετε ένα απόσπασμα από το βίντεο (σύμβολο με το ψαλίδι στο μενού του videoplayer) και να παίξετε μόνο το συγκεκριμένο απόσπασμα στην παρουσίαση των συμπερασμάτων σας. Ανοίξτε το παράθυρο εργασίας σε πλήρη οθόνη, ώστε να έχετε περισσότερο χώρο κατά την επεξεργασία. Όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα και μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία όποια στιγμή και σε οποιαδήποτε συσκευή θέλετε. Στο «Τα συμπεράσματά μου» μπορείτε να δείτε, να παρουσιάσετε και να εκτυπώσετε όλα τα αποτελέσματα των εργασιών σας.

Τα συμπεράσματά μου

Στο «Τα συμπεράσματά μου» θα βρείτε σε επισκόπηση όλο το περιεχόμενο που έχετε εισάγει στο παράθυρο εργασίας σε όλες τις δραστηριότητες. Σε αυτό το σημείο της πλατφόρμας έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα φάκελο συμπερασμάτων, τον οποίο μπορείτε να παρουσιάσετε, να αποθηκεύσετε σε pdf, να στείλετε μέσω mail ή να εκτυπώσετε. Για να πλαισιώσετε τα συμπεράσματά σας, μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα εξώφυλλο, μια εισαγωγή και ένα συμπέρασμα. Αυτή τη λειτουργία ενδείκνυται επίσης για την προετοιμασία μιας γραπτής εργασίας ή επίσημης παρουσίασης.

Αν είστε μέλος μιας ομάδας εργασίας, τα συμπεράσματά σας γίνονται ορατά για τον/την καθηγητή/τρια σας, μόλις τα προσθέσετε στο φάκελο συμπερασμάτων.

Η λειτουργία «Τα συμπεράσματά μου» προωθεί με ιδιαίτερο τρόπο την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων. Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούν να μοιραστούν με την τάξη τους, μέσω προτζέκτορα ή εκτυπωμένης μορφής. Έτσι προωθείται μια παραγωγική δραστηριότητα κατά το τέλος της ενασχόλησης με την online εφαρμογή «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα – Εκπαιδευτική Πλατφόρμα».

Αν έχετε δημιουργήσει ομάδες εργασίας, μπορείτε στο «Οι ομάδες μου» να βρείτε κάτω από το όνομα της εκάστοτε ομάδας τα συμπεράσματά της, εφόσον τα μέλη της τα έχουν συμπεριλάβει στο φάκελο συμπερασμάτων. Οι μαθητές/τριες στη συνέχεια μπορούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους μέσω προτζέκτορα ή φύλλων εργασίας. Εναλλακτικά μπορείτε να συγκεντρώσετε τους φακέλους συμπερασμάτων σε μορφή pdf και να τα χρησιμοποιήσετε για την αξιολόγηση του μαθητή.

Σε κάθε δραστηριότητα, κάνοντας κλικ στο «Υλικό» θα βρείτε πρόσθετες πηγές (κείμενα, φωτογραφίες κ.α.) απαραίτητες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μπορείτε να εισάγετε μια πηγή στο παράθυρο εργασίας, εκείνη θα προστεθεί με τη λεζάντα της. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αποσπάσματα από την απομαγνητοφώνηση με αυτόν τον τρόπο: επιλέγετε το απόσπασμα που θέλετε και κάνετε αντιγραφή (Ctrl+c) και επικόλληση (Ctrl+v).

Μπορείτε να διαφοροποιήσετε το φίλτρο των υλικών, με το να αναζητήσετε όλο το υλικό για ένα βίντεο ή όλο το υλικό του περιβάλλοντος μάθησης. Επιπλέον μπορείτε να αναζητήσετε στο «Υλικό» ανά τύπο υλικού, π.χ. μόνο φωτογραφίες ή κείμενα.

Σύντομο βιογραφικό

Το σύντομο βιογραφικό απεικονίζει σε έναν χάρτη τους σημαντικότερους σταθμούς ζωής του ατόμου κατά τη διάρκεια της Κατοχής και μετά, οι οποίοι εξηγούνται στη συνέχεια πιο λεπτομερώς σε ένα κείμενο. Το βιογραφικό μπορεί να εκτυπωθεί σε μορφή pdf.

Λεξικό

Το λεξικό εξηγεί περίπου 180 σημαντικές έννοιες γύρω από τον εθνικοσοσιαλισμό και τη γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα.

Χρονολόγιο

Το χρονολόγιο περιέχει πάνω από 150 σημαντικά γεγονότα της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα μεταξύ 1941-1944.

Αναζήτηση

Στην Αναζήτηση μπορείτε να ψάξετε για λέξεις/κλειδιά. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ταξινομημένα στους διάφορους τομείς της ψηφιακής πλατφόρμας (δραστηριότητες, υλικό, λεξικό, χρονολόγιο κ.ο.κ.).

Ως εκπαιδευτικός μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες για τους/τις μαθητές/τριές σας. Οι στόχοι της συγκεκριμένης λειτουργίας είναι:

 • οι μαθητές/τριες να μην πρέπει να κάνουν εγγραφή ονομαστικά, αλλά να μπορούν να ξεκινήσουν απευθείας με τις δραστηριότητες (αφού θα διαθέτουν ήδη κωδικό πρόσβασης)
 • να έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματα των μαθητών/τριών σας (εφόσον τα έχουν συμπεριλάβει στο φάκελο συμπερασμάτων) και
 • να μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας δραστηριότητες για την τάξη σας.

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα εργασίας πρέπει πρώτα να της δώσετε ένα όνομα (π.χ. το όνομα του σχολείου σε συντομογραφία+το όνομα της τάξης) και να ορίσετε τον αριθμό ατόμων της ομάδας. Αυτόματα λαμβάνετε μια λίστα με ξεχωριστούς κωδικούς για κάθε μέλος, ενώ μπορείτε να αντικαταστήσετε τα ονόματα χρηστών με τα ονόματα των μαθητών/τριών σας. Η εφαρμογή θα σας ενημερώσει αν ένα όνομα χρήστη υπάρχει ήδη. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό (πχ. nicos2).

Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τη λίστα απευθείας, ώστε κάθε μέλος της ομάδας να λάβει τον κωδικό πρόσβασης και να μπορεί να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του/της. Στο μάθημα οι μαθητές/τριες μπαίνουν στην πλατφόρμα απευθείας με τον κωδικό που τους έχει δοθεί και ξεκινούν με τις δραστηριότητες. Κάθε άτομο μπορεί στη συνέχεια να αλλάξει μόνο του/της τον κωδικό πρόσβασης που έλαβε. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού μπορείτε εσείς να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό για κάθε λογαριασμό.

Αν το επιθυμούν μπορούν οι μαθητές/τριες να κάνουν την εγγραφή και μόνοι/ες τους (με τα προσωπικά τους email). Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να προσκαλέσετε κάθε άτομο σε μια ομάδα και εκείνο να αποδεχτεί την πρόσκληση μέσω του λογαριασμού που έχει δημιουργήσει.

Κάνοντας κλικ στο «Οι ομάδες μου» μπορείτε να δείτε τα συμπεράσματα των μαθητών/τριών σας, να τους δώσετε τη δυνατότητα να τα παρουσιάσουν ή να τα εκτυπώσουν. Για να σας είναι ορατά τα συμπεράσματά τους, εκείνοι/ες θα πρέπει να έχουν συμπεριλάβει τα συμπεράσματά τους στο φάκελο συμπερασμάτων.

Αναζήτηση δραστηριοτήτων

Στην «Αναζήτηση δραστηριοτήτων μπορείτε να αναζητήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα των θεματικών ενοτήτων. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να εισάγετε λέξεις/κλειδιά και θα εμφανιστούν όλες οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται και τα διδακτικά σχόλια για κάθε δραστηριότητα. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στη λίστα ανά θέμα και όρο ή να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση από το μενού για όλα τα κείμενα όλων των δραστηριοτήτων. Επιπλέον μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που έχετε αποθηκεύσει με τα σχόλια που έχετε προσθέσει, όπως και να επεξεργαστείτε τα σχόλιά σας. 

Οι δραστηριότητές μου

Ως εκπαιδευτικός μπορείτε πέρα από τις δραστηριότητες που προσφέρει η εκπαιδευτική πλατφόρμα, να δημιουργήσετε και δικές σας δραστηριότητες για τις ομάδες που έχετε δημιουργήσει. Για να το κάνετε αυτό, κάνετε κλικ στο στο «δημιουργία δικής μου δραστηριότητας», επιλέξτε σε ποιο κεφάλαιο ανήκει η άσκηση, προσθέστε έναν τίτλο και το κείμενο με την περιγραφή της δραστηριότητας. Στη συνέχεια έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από τις πηγές/υλικά που προσφέρει η πλατφόρμα αυτά που αντιστοιχουν στη δραστηριότητα που δημιουργήσατε. Μόλις αντιστοιχίσετε τη δραστηριότητά σας σε μια ομάδα, εκείνη θα εμφανιστεί στα μέλη της με την ένδειξη ότι είναι δραστηριότητα που έχει δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό.

Αποθήκευση δραστηριότητας

Ως εκπαιδευτικός μπορείτε να αποθηκεύσετε επιλεγμένες δραστηριότητες και να προσθέσετε διδακτικά σχόλια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία κατά την προετοιμασία του μαθήματος, σημειώνοντας π.χ. με ποιο τμήμα θέλετε να επεξεργαστείτε ποια άσκηση και με τι μορφές κοινωνικής συναναστροφής θέλετε να δουλέψουν οι μαθητές/τριές σας. Θα βρείτε όλα τα σχόλια συγκεντρωμένα στην αναζήτηση δραστηριoτήτων. Αν θέλετε να δουλέψετε με προτζέκτορα ή smartboard μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα σχόλια και τη λειτουργία αποθήκευσης (αστεράκι) κάτω δεξιά.