Springe direkt zu Inhalt

Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

2. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χρήση του Αρχείου

Για την λειτουργία του αρχείου «Μνήμες από την κατοχή στην Ελλάδα» παρακαλώ χρησιμοποιήσετε μια τελευταία έκδοση ενός προγράμματος περιήγησης και ενεργοποιήσετε το Java Script.

Για να μπορέσετε να δείτε τις συνεντεύξεις του Αρχείου και να έχετε πρόσβαση στο υλικό, πρέπει να εγγραφείτε και να αποκτήσετε ένα προσωπικό λογαριασμό (για τη δυνατότητα ανώνυμης χρήσης του Αρχείου από μαθήτριες και μαθητές στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων βλ. εδώ). Στην εγγραφή πρέπει να δώσετε τα στοιχεία σας και να περιγράψετε τις ερευνητικές θεματικές που σας ενδιαφέρουν. Επίσης, πρέπει να συμφωνήσετε με τις προϋποθέσεις χρήσης. Κάθε εγγραφή ελέγχεται από την ομάδα του προγράμματος. Για αυτό το λόγο, η διαδικασία ελέγχου ενδεχομένως να διαρκέσει δύο με τρεις ημέρες, μέχρι να σας αποσταλούν τα στοιχεία εγγραφής.

Αυτή η διαδικασία πληροί δύο βασικές για το Πρόγραμμα προϋποθέσεις:

  • Πρώτον, οι συνεντεύξεις περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες. Η εγγραφή και η συναίνεση με τις προϋποθέσεις χρήσης διασφαλίζει ότι όσοι αποκτήσουν πρόσβαση στο Αρχείο θα σεβαστούν τους όρους και τις προσωπικότητες των μαρτύρων.
  • Δεύτερον, η εγγραφή διευκολύνει τη δημιουργία ενός προστατευμένου, προσωπικού περιβάλλοντος, το οποίο θα προκύψει μέσα από την επαφή με τις συνεντεύξεις και τη δυνατότητα συγγραφής σχολίων πάνω στη συνέντευξη.

Εφόσον η αίτηση έχει σκοπό τη χρήση εντός αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι δυνατή η ανώνυμη πρόσβαση στο Αρχείο από τις μαθήτριες και τους μαθητές μέσω της χρήσης λογαριασμού της/του υπεύθυνης/ου εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η αίτηση για τη δημιουργία ενός λογαριασμού για κοινή χρήση, εφόσον αυτή παραμένει στα πλαίσια της σχολικής δραστηριότητας.

Το Αρχείο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» είναι δίγλωσσο. Πάνω δεξιά μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα προτίμησης. Όλες οι λειτουργίες, τα δεδομένα και οι επιπλέον πληροφορίες, όπως κεφάλαια, λεζάντες φωτογραφιών, βιογραφικά και ο ιστορικός υπομνηματισμός είναι στα ελληνικά και στα γερμανικά.

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στα ελληνικά και μεταφράστηκαν στα γερμανικά. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες των δύο χωρών να έχουνε πρόσβαση στα δεδομένα. Στην ελληνική εκδοχή λειτουργεί αυτόματα το βίντεο στην ελληνική γλώσσα. Η πρόταση που ακούγεται από τον μάρτυρα σημειώνεται με κίτρινο. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του απομαγνητοφωνημένου κειμένου και του βίντεο.

Τα βίντεο μπορούν να προβληθούν σε πλήρη οθόνη με υπότιτλους στα ελληνικά ή στα γερμανικά.

Το Αρχείο προσφέρει μια συνδυασμένη αναζήτηση λέξεων και προτάσεων μέσα από ειδικά φίλτρα.
Η αναζήτηση προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης συγκεκριμένων όρων στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο και στη μετάφραση και στις δύο γλώσσες. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ορισμένους όρους ειδικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα [Δίστομο], στρατόπεδα [για παράδειγμα Μάουτχαουζεν], Οργανισμοί [για παράδειγμα ΕΛΑΣ], πρόσωπα [για παράδειγμα Άρης Βελουχιώτης] ή όρους [για παράδειγμα πείνα], αλλά και συναισθήματα [για παράδειγμα άγχος].

Υπάρχουν επίσης τέσσερα φίλτρα που επιτρέπουν τη δομημένη πρόσβαση στις συνεντεύξεις:

  • Μπορείτε να ψάξετε σύμφωνα με το όνομα του μάρτυρα.

  • Μπορείτε να αναζητήσετε σύμφωνα με το φύλο.

  • Μπορείτε να αναζητήσετε κατηγορίες εμπειριών. Οι ακόλουθες εμπειρίες είναι διαθέσιμες: Καθημερινότητα, διωγμός Εβραίων, Συνεργασία, Στρατόπεδα Συγκέντρωσης, Αντίσταση, Αντίποινα και Μαζικές εκτελέσεις/ σφαγές 

  • Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε συνεντεύξεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους: Προπολεμική περίοδος μέχρι το 1940, Μάχη της Κρήτης Μάιος 1941, Δικτατορία Μεταξά 1936-1941, Ελληνοϊταλικός πόλεμος 1940 -1941, Γερμανική εισβολή Απρίλιος 1941, Ιταλική Κατοχή 1941-1943, Γερμανική Κατοχή 1941/1943-1944, Απελευθέρωση 1944, Δεκεμβριανά 1944-1945, Εμφύλιος Πόλεμος 1945-1949, Μεταπολεμική περίοδος 1945-1967, Δικτατορία Συνταγματαρχών 1967-1974, Μεταπολίτευση 1974

Μπορείτε να αναζητήσετε στο Αρχείο με βάση τα διαφορετικά προσφερόμενα φίλτρα

Στο Αρχείο, σε κάθε συνέντευξη υπάρχει επιπλέον υλικό. Υπάρχει άμεση πρόσβαση στο βιογραφικό κάθε μάρτυρα με δυνατότητα άμεσης αποθήκευσής του. Επιπλέον, παρέχεται υλικό για τις ίδιες τις συνεντεύξεις, το απομαγνητοφωνημένο κείμενο και οι μεταφράσεις σε μορφή pdf ώστε να είναι εφικτή η αποθήκευσή τους. Επίσης, έχουν αναρτηθεί προς πιθανή εκπαιδευτική αξιοποίηση φωτογραφίες, αφενός από το προσωπικό αρχείο των μαρτύρων τις οποίες έχουν παραχωρήσει στο Πρόγραμμα, και αφετέρου από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Όλοι οι τόποι που αναφέρονται σε κάθε συνέντευξη σημειώνονται σε έναν ψηφιακό χάρτη.

In Ihrer persönlichen Arbeitsmappe, die Sie in der rechten Navigationsspalte finden, Finden Sie eine Übersicht Ihrer gespeicherten Suchergebnisse und Interviews und Ihrer Anmerkungen

In Ihrer persönlichen Arbeitsmappe, die Sie in der rechten Navigationsspalte finden, Finden Sie eine Übersicht Ihrer gespeicherten Suchergebnisse und Interviews und Ihrer Anmerkungen

Στον προσωπικό σας φάκελο που βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα αποτελέσματα που σας ενδιαφέρουν.
Καθώς έχετε εγγραφεί ως χρήστης, έχετε στη διάθεσή σας μια προσωπική επιφάνεια εργασίας. Το Αρχείο σας επιτρέπει, να αποθηκεύσετε μεμονωμένες συνεντεύξεις ή τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης και να τα ανακαλέσετε στο μέλλον.

  • Αποθήκευση αναζήτησης

Όταν έχετε πραγματοποιήσει μια αναζήτηση, βρίσκετε τη λειτουργία «Αποθήκευση αναζήτησης» πάνω αριστερά, στα αποτελέσματα αναζήτησης. Εάν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ανοίγει ένα παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να δώσετε τίτλο στην αναζήτησή σας και μια περιγραφή, και να τα αποθηκεύσετε. Μπορείτε σε κάθε πεδίο να γράψετε το ελάχιστο δύο χαρακτήρες.

  • Σημειώστε μια συνέντευξη 

Στην προβολή των συνεντεύξεων θα βρείτε τη λειτουργία «Σημειώστε τη συνέντευξη». Εάν επιλέξετε αυτή τη λειοτυργία, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να δώσετε στην αποθηκευμένη συνέντευξη έναν τίτλο και μια περιγραφή, το ελάχιστο δύο χαρακτήρων.

  • Συγγραφή σημείωσης

Στην προβολή των συνεντεύξεων θα βρείτε τη λειτουργία «Συγγραφή σημείωσης». Εάν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να συγγράψετε τη σημείωσή σας. Θα πρέπει να δώσετε στο πεδίο τίτλο και μια περιγραφή, τουλάχιστον δύο χαρακτήρων. Μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς το σημείο της συνέντευξης το οποίο θέλετε να σχολιάσετε.
Το Αρχείο προσφέρει δύο ειδών σημειώσεις:
Τις «προσωπικές σημειώσεις» που θα εμφανίζονται μόνο σε εσάς.
Τις «σημειώσεις προς δημοσίευση» που, μετά από έλεγχο θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει, να εμπλουτίσετε το Αρχείο. Αυτές οι σημειώσεις μπορούν να είναι για παράδειγμα: επισήμανση μιας πηγής, επισημάνσεις ιστορικής ή βιογραφικής φύσης, σχόλια σε άλλες συνεντεύξεις, ακόμα και διορθώσεις στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο.

  • Προσωπικός φάκελος

Στον προσωπικό σας φάκελο, ο οποίος βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη, μπορείτε να βρείτε όλα τα αποθηκευμένα αποτελέσματα και τις σημειώσεις σας. Μπορείτε εκεί να τις διορθώσετε, εμπλουτίσετε ή διαγράψετε.

Η συλλογή του Αρχείου θεωρείται περαιωμένη από τον Δεκέμβριο του 2018. Όλες οι συνεντεύξεις που βρίσκονται στο Αρχείο υπάγονται στις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας ως προς όλα τους τα στάδια, από τη λήψη έως την ιστορική τεκμηρίωση και σχηματίζουν με το υπόλοιπο υλικό του Αρχείου, όπως ο Θησαυρός και η Ιστορική Χρονογραμμή, μια συνεκτική ενότητα. Αυτή την στιγμή δεν προβλέπεται η λήψη και επεξεργασία περαιτέρω συνεντεύξεων, καθώς αυτό θα προϋπέθετε και την αντίστοιχη χρηματοδότηση, η οποία δεν υπάρχει. Ήδη ληφθείσες συνεντεύξεις και συμπληρωματικό υλικό θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να περιληφθούν στο Αρχείο, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Όλα τα περιεχόμενα του Αρχείου προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα προσωπικότητας των συνεντευξιαζόμενων μαρτύρων, των συνεντευκτών και του υπεύθυνου του Αρχείου. Για τη χρήση υλικού του Αρχείου απαιτείται σχετική αίτηση. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης χρήσης για αξιοποίηση του υλικού του Αρχείου, το Freie Universität Berlin συνάπτει με το χρήστη ατομική σύμβαση χρήσης, η οποία συνοδεύεται από τους συμπληρωματικούς της σύμβασης όρους χρήσης. Ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιήσει το παραχωρηθέν υλικό μόνο εντός του πλαισίου των εξουσιών που περιγράφονται στη σύμβαση χρήσης.