Springe direkt zu Inhalt

Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα

Το εναρκτήριο λάκτισμα για τη δημιουργία ενός νέου αρχείου προφορικών μαρτυριών για την εποχή της εθνικοσοσιαλιστικής βαρβαρότητας στην Ελλάδα δόθηκε από τη συνάντηση του κυρίου Νίκου Αποστολόπουλου, Έλληνα καθηγητή στη Γερμανία, με τον κύριο Hagen Fleischer, Γερμανό ομότιμο ...

Το Πρόγραμμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» (MOG) περιλαμβάνει την ιστοσελίδα, το Ψηφιακό Aρχείο των συνεντεύξεων και την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα . Η ιστοσελίδα του Προγράμματος αποτελεί μια εισαγωγή στο περιεχόμενο και τους στόχους του και περιλαμβάνει χρήσιμες ...

Είναι οι συνεντεύξεις που περιλαμβάνονται στο Αρχείο και αποτελούν ελεύθερες και αυτούσιες αφηγήσεις ζωής 93 μαρτύρων-θυμάτων της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα. Οι μαρτυρίες δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία ως προς το περιεχόμενο και τη διάρκειά τους (η οποία φτάνει ...

Το Αρχείο με τις συνεντεύξεις του, που συνοδεύονται από λέξεις-κλειδιά, ιστορικές πληροφορίες, φωτογραφίες, βιογραφικά, περιλήψεις συνεντεύξεων και επιπρόσθετο υλικό, προσφέρεται για ερευνητικές, ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές χρήσεις. Μπορεί να αξιοποιηθεί στη ...

Η συλλογή του Αρχείου θεωρείται περαιωμένη από τον Δεκέμβριο του 2018. Όλες οι συνεντεύξεις που βρίσκονται στο Αρχείο υπάγονται στις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας ως προς όλα τους τα στάδια, από τη λήψη έως την ιστορική τεκμηρίωση, και σχηματίζουν με το υπόλοιπο υλικό του ...

Η προφορική ιστορία (Oral History) είναι μια ερμηνευτική, ιστοριογραφική μέθοδος για την επιστημονική επεξεργασία των προφορικών πηγών. Τα τελευταία χρόνια στις κοινωνικές επιστήμες το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί στη μελέτη της προφορικής ιστορίας, η οποία αποτελεί ...

Το υλικό του Αρχείου "Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα" συλλέχθηκε με τη μέθοδο της προφορικής ιστορίας. Συγκεκριμένα οι συνεντεύξεις ακολουθούν τη βιογραφική μέθοδο. Οι μάρτυρες διηγούνται ελεύθερα τις μνήμες τους απο την Κατοχή στην Ελλάδα. Το υλικό αυτό αποτέλεσε τη ...

Η ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του Προγράμματος «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» δημιουργήθηκε στο πρότυπο πανομοιότυπων ψηφιακών εργαλείων που έχουν κατασκευαστεί από το Κέντρο Ψηφιακών Συστημάτων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου και χρησιμοποιούνται ...

Η χρήση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και της διάχυσής της σε ελληνόφωνα και γερμανόφωνα σχολεία συνεπάγεται την παροχή στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα ενός σημαντικού ψηφιακού εργαλείου. Μέσω της αξιοποίησής του καθίσταται δυνατή η εξοικείωση με τη ...

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού έχει μόλις πρόσφατα ολοκληρωθεί και τώρα προετοιμάζεται η διάχυσή του στα ελληνικά και τα γερμανικά σχολεία. Δοκιμαστικές εφαρμογές με καλά αποτελέσματα έχουν ήδη διενεργηθεί στη Γερμανική Σχολή Αθηνών και στη Fritz Karsen Schule του ...

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος διήλθε διάφορα στάδια, ένα εκ των οποίων ήταν και η δοκιμή σε συνθήκες σχολικής τάξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Καθώς το εκπαιδευτικό υλικό της ψηφιακής πλατφόρμας «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» ...

Tο Πρόγραμμα κατέθεσε το 2021 όλο το έργο στο Υπουργείο προς έγκριση, ως συμπληρωματικό ψηφιακό μέσο εκμάθησης της Ιστορίας του Β’ Π. Π. και της Κατοχής στην Ελλάδα. Επειδή όλο το έργο περιέχει και τμήματα που κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους μπορούν να υποστούν αλλαγές ...

Στόχος του Προγράμματος είναι η είσοδος του υλικού του Αρχείου και της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, στην Ελλάδα και τη Γερμανία, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην πρωτοβάθημια / δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιστημονική επεξεργασία του παρέμεινε μέσα στα όρια που ...

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει ένα δικό του μάθημα ή πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τις προφορικές μαρτυρίες του Αρχείου, καθώς και κάθε είδους υλικό που θα βρει στην πλατφόρμα (ιστορικές πληροφορίες, χάρτες, βιογραφίες, φωτογραφίες κτλ.). Στο έργο του θα τον/την ...

Ένα διδακτικό σενάριο μπορεί εν δυνάμει να αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο είτε προαιρετικών ερευνητικών/δημιουργικών εργασιών σε διακριτά γνωστικά αντικείμενα, είτε σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτιστικών ή άλλων προαιρετικών ...

Τα εκπαιδευτικά σενάρια στο σύνολό τους είναι κατάλληλα για χρήση στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου και σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Τα εκπαιδευτικά σενάρια «Τα Παιδιά στην Κατοχή» και «Καθημερινή Ζωή» μπορούν με τις κατάλληλες προσαρμογές και επιλογές από τον/την ...

Τα διδακτικά σενάρια, όπως και όλο το εκπαιδευτικό υλικό, διέπονται από τη λογική της ποικιλομορφίας του περιεχομένου και της διαβάθμισης των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, προκειμένου κάθε εκπαιδευτικός να επιλέξει και να προσαρμόσει ό,τι κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο ...

Το Πρόγραμμα ενθαρρύνει οποιαδήποτε εκπαιδευτική πρωτοβουλία αυτής της μορφής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργήσετε μία νέα ενότητα παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με τους συνεργάτες του Προγράμματος.

Η επιστήμη της Ιστορίας μέσω της αξιοποίησης της προφορικής ιστορίας, διευρύνει τα όρια της συζήτησης για την Ιστορία και τα ιστορικά γεγονότα. Επιπλέον, αποδέχεται με δημοκρατικό τρόπο προσλήψεις και ερμηνείες που συμπορεύονται με την επίσημη ιστοριογραφία – χωρίς να ...

Το έργο αφορά την περίοδο της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα και η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας έρχεται σε μια πολιτική συγκυρία όπου η Γερμανία καθίσταται υπόλογη για οφειλές πολεμικών αποζημιώσεων από την ...

Το έργο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» είναι ένα έργο επιστημονικό. Έλληνες και Γερμανοί, με αναγνωρισμένη δράση στα πεδία της επιστήμης της Ιστορίας και της Διδακτικής της (βλ. σχετικά την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος), έχουν ασχοληθεί συστηματικά με τη ...

Στη διάρκεια του Προγράμματος έχουν λάβει χώρα ευάριθμες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν την παρουσίαση και τη διάχυσή του και απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό. Στις εκδηλώσεις αυτές το Πρόγραμμα μεριμνούσε για τη συμμετοχή πέρα των επιστημονικών και των πολιτικών φορέων, καθώς και του συνόλου των φορέων χρηματοδότησης. Σκοπός ήταν και είναι να αναζωογονηθεί και ο πολιτικός διάλογος μέσω του Προγράμματος.