Springe direkt zu Inhalt

Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χρήση του Αρχείου

Για την λειτουργία του αρχείου «Μνήμες από την κατοχή στην Ελλάδα» παρακαλώ χρησιμοποιήσετε μια τελευταία έκδοση ενός προγράμματος περιήγησης και ενεργοποιήσετε το Java Script.

Για να μπορέσετε να δείτε τις συνεντεύξεις του Αρχείου και να έχετε πρόσβαση στο υλικό, πρέπει να εγγραφείτε και να αποκτήσετε ένα προσωπικό λογαριασμό. Στην εγγραφή πρέπει να δώσετε τα στοιχεία σας και να περιγράψετε τις ερευνητικές θεματικές που σας ενδιαφέρουν. Επίσης, πρέπει να συμφωνήσετε με τις προϋποθέσεις χρήσης. Κάθε εγγραφή ελέγχεται από την ομάδα του προγράμματος. Για αυτό το λόγο, η διαδικασία ελέγχου ενδεχομένως να διαρκέσει δύο με τρεις ημέρες, μέχρι να σας αποσταλούν τα στοιχεία εγγραφής.

Αυτή η διαδικασία βασίζεται σε δύο εξηγήσεις:

  • Πρώτον, οι συνεντεύξεις περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες. Η εγγραφή και η συναίνεση με τις προϋποθέσεις χρήσης διασφαλίζει ότι όσοι αποκτήσουν πρόσβαση στο Αρχείο θα σεβαστούν τους όρους και τις προσωπικότητες των μαρτύρων.
  • Δεύτερον, η εγγραφή διευκολύνει τη δημιουργία ενός προστατευμένου, προσωπικού περιβάλλοντος, το οποίο θα προκύψει μέσα από την επαφή με τις συνεντεύξεις και τη δυνατότητα συγγραφής σχολίων πάνω στη συνέντευξη.

Το Αρχείο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» είναι δίγλωσσο. Πάνω δεξιά μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα προτίμησης. Όλες οι λειτουργίες, τα δεδομένα και οι επιπλέον πληροφορίες, όπως κεφάλαια, λεζάντες φωτογραφιών, βιογραφικά και ο ιστορικός υπομνηματισμός είναι στα ελληνικά και στα γερμανικά.

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στα ελληνικά και μεταφράστηκαν στα γερμανικά. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες των δύο χωρών να έχουνε πρόσβαση στα δεδομένα. Στην ελληνική εκδοχή λειτουργεί αυτόματα το βίντεο στην ελληνική γλώσσα. Η πρόταση που ακούγεται από τον μάρτυρα σημειώνεται με κίτρινο. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του απομαγνητοφωνημένου κειμένου και του βίντεο.

Τα βίντεο μπορούν να προβληθούν σε πλήρη οθόνη με υπότιτλους στα ελληνικά ή στα γερμανικά.

Το αρχείο προσφέρει μια συνδυασμένη αναζήτηση λέξεων και προτάσεων μέσα από ειδικά φίλτρα.
Η αναζήτηση προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης συγκεκριμένων όρων στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο και στη μετάφραση και στις δύο γλώσσες. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ορισμένους όρους ειδικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα [Δίστομο], στρατόπεδα [για παράδειγμα Μάουτχαουζεν], Οργανισμοί [για παράδειγμα ΕΛΑΣ], πρόσωπα [για παράδειγμα Άρης Βελουχιώτης] ή όρους [για παράδειγμα πείνα], αλλά και συναισθήματα [για παράδειγμα άγχος].

Υπάρχουν επίσης τέσσερα φίλτρα που επιτρέπουν τη δομημένη πρόσβαση στις συνεντεύξεις:

  • Μπορείτε να ψάξετε σύμφωνα με το όνομα του μάρτυρα.

  • Μπορείτε να αναζητήσετε σύμφωνα με το φύλο.

  • Μπορείτε να αναζητήσετε κατηγορίες εμπειριών. Οι ακόλουθες εμπειρίες είναι διαθέσιμες: Καθημερινότητα, διωγμός Εβραίων, Συνεργασία, Στρατόπεδα Συγκέντρωσης, Αντίσταση, Αντίποινα και Μαζικές εκτελέσεις/ σφαγές 

  • Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε συνεντεύξεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους: Προπολεμική περίοδος μέχρι το 1940, Μάχη της Κρήτης Μάιος 1941, Δικτατορία Μεταξά 1936-1941, Ελληνοϊταλικός πόλεμος 1940 -1941, Γερμανική εισβολή Απρίλιος 1941, Ιταλική Κατοχή 1941-1943, Γερμανική Κατοχή 1941/1943-1944, Απελευθέρωση 1944, Δεκεμβριανά 1944-1945, Εμφύλιος Πόλεμος 1945-1949, Μεταπολεμική περίοδος 1945-1967, Δικτατορία Συνταγματαρχών 1967-1974, Μεταπολίτευση 1974

Μπορείτε να αναζητήσετε στο Αρχείο με βάση τα διαφορετικά προσφερόμενα φίλτρα

Στο Αρχείο υπάρχει επιπλέον υλικό διαθέσιμο για κάθε συνέντευξη.
Για κάθε μάρτυρα υπάρχει ένα βιογραφικό για αποθήκευση. Υπάρχει υλικό για τις ίδιες τις συνεντεύξεις, το απομαγνητοφωνημένο κείμενο και οι μεταφράσεις ως pdf για αποθήκευση. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες φωτογραφίες που ανήκουν στην κατοχή των μαρτύρων και μας παραχώρησαν, καθώς και από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Επίσης, όλοι οι τόποι που αναφέρονται σε κάθε συνέντευξη σημειώνονται σε έναν χάρτη.

In Ihrer persönlichen Arbeitsmappe, die Sie in der rechten Navigationsspalte finden, Finden Sie eine Übersicht Ihrer gespeicherten Suchergebnisse und Interviews und Ihrer Anmerkungen

In Ihrer persönlichen Arbeitsmappe, die Sie in der rechten Navigationsspalte finden, Finden Sie eine Übersicht Ihrer gespeicherten Suchergebnisse und Interviews und Ihrer Anmerkungen

Στον προσωπικό σας φάκελο που βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα αποτελέσματα που σας ενδιαφέρουν.
Καθώς έχετε εγγραφεί ως χρήστης, έχετε στη διάθεσή σας μια προσωπική επιφάνεια εργασίας. Το Αρχείο σας επιτρέπει, να προσθέσετε μεμονωμένες συνεντεύξεις ή τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης στα αγαπημένα και να τα ανακαλέσετε στο μέλλον.

  • Αποθήκευση αναζήτησης

Όταν έχετε πραγματοποιήσει μια αναζήτηση, βρίσκετε τη λειτουργία «Αποθήκευση αναζήτησης» πάνω αριστερά, στα αποτελέσματα αναζήτησης. Εάν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ανοίγει ένα παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να δώσετε τίτλο στην αναζήτησή σας και μια περιγραφή, και να τα αποθηκεύσετε. Μπορείτε σε κάθε πεδίο να γράψετε το ελάχιστο δύο χαρακτήρες.

  • Συνέντευξη στα αγαπημένα

Στην προβολή των συνεντεύξεων θα βρείτε πάνω δεξιά τη λειτουργία «συνέντευξη στα αγαπημένα». Εάν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να δώσετε στην συγκεκριμένη συνέντευξη έναν τίτλο και μια περιγραφή, το ελάχιστο δύο χαρακτήρων.

  • Τμήμα στα αγαπημένα

Στην προβολή των συνεντεύξεων θα βρείτε δίπλα στην απομαγνητοφώνηση ή στο μεταφρασμένο κείμενο τη λειτουργία «τμήμα στα αγαπημένα». Δεξιά εμφανίζεται ένα εικονίδιο με αστέρι. Εάν επιλέξετε αυτή τη λειοτυργία, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να δώσετε στο συγκεκριμένο τμήμα έναν τίτλο και μια περιγραφή, το ελάχιστο δύο χαρακτήρων.

  • Προσωπικός φάκελος

Στον προσωπικό σας φάκελο, που βρίσκετε πάνω δεξιά στην οθόνη, μπορείτε να βρείτε όλα τα αποθηκευμένα αποτελέσματα και τα αγαπημένα σας. Μπορείτε εκεί να τις διορθώσετε, εμπλουτίσετε ή σβήσετε.

Η συλλογή του αρχείου θεωρείται περαιωμένη από το Δεκέμβριο του 2018. Όλες οι συνεντεύξεις που βρίσκονται στο Αρχείο υπάγονται στις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας ως προς όλα τους τα στάδια, από τη λήψη εώς την ιστορική τεκμηρίωση και σχηματίζουν με το υπόλοιπο υλικό του Αρχείου, όπως ο Θησαυρός και η ιστορική χρονογραμμή μια συνεκτική ενότητα. Αυτή τη τη στιγμή δεν προβλέπεται η λήψη και επεξεργασία περαιτέρω συνεντεύξεων, καθώς αυτό θα προϋπέθετε και την αντίστοιχη χρηματοδότηση, που δεν υπάρχει. Ήδη ληφθείσες συνεντεύξεις και συμπληρωματικό υλικό θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις θα περιληφθούν στο Αρχείο, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.