Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

Βίντεο με τον Αργύρη Σφουντούρη: Η επεξεργασία των γεγονότων