Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Freie Universität Berlin
Universitätsbibliothek
Center für Digitale Systeme (CeDiS)
Πρόγραμμα "Μνήμες από την Κατοχή"

Διεύθυνση

Ihnestraße 24
14195 Berlin
Τηλέφωνο: +49 30 838 52775
Fax: +49 (0)30/838-452775
E-Mail: info@occupation-memories.org