Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

Βίντεο με τον Ευστάθιο Χαϊτίδη: Οι σχέσεις με τους Γερμανούς