Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

Θετική ανταπόκριση του τύπου για την εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος

Στις 2 Φεβρουαρίου 2017 παρουσιάστηκε το πρόγραμμα "Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα" στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Νέα 06.02.2017

Για την εκδήλωση δημοσιεύτηκαν τα παρακάτω άρθρα στον ημερήσιο τύπο και σε δημοσιογραφικά sites:

22 / 26