Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

Άρθρο για την ελληνική ιστοριογραφία της δεκαετίας του 1940: The Greek Historiography of the 1940s: A Reassessment

Στο επιστημονικό περιοδικό "Südosteuropa. Journal of Politics and Society" δημοσιεύτηκε ένα άρθρο για την ιστοριογραφία της δεκαετίας του 1940.

Νέα 04.10.2017

Στο κείμενο αναφέρεται και το πρόγραμμα "Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα".

Polymeris Voglis and Ioannis Nioutsikos: The Greek Historiography of the 1940s. A Reassessment, Südosteuropa 65 (2017), no 2, pp. 316- 33.

Το κείμενο (PDF)

19 / 26