Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

Παρουσίαση του Αρχείο στο πλαίσιο του προγράμματος συζητήσεων Απογεύματα με την Ιστορία στις 26 Μαρτίου

Η Άννα Μαρία Δρουμπούκη και ο Ιάσονας Χανδρινός, και οι δύο ιστορικοί στο πρόγραμμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα», παρουσιάζουν το Αρχείο στο πλαίσιο του προγράμματος συζητήσεων Απόγευμα με την Ιστορία στις 26 Μαρτίου 2019, ώρα 5.30 μμ, στην Αίθουσα Ολομέλειας 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, Ατταλείας 2 και Ιερά Οδός, Αιγάλεω. Ο τίτλος της εισήγησής τους είναι «Το ψηφιακό αρχείο προφορικών μαρτυριών Μνημες από την Κατοχή στην Ελλάδα: έρευνα, εκπαίδευση, συλλογική μνήμη».

Νέα 18.03.2019

8 / 26